Dret penal

 • Defensa i acusació en delictes de imprudència de conductors.
 • Defensa i acusació en delictes de lesions.
 • Alçament de bens.
 • Apropiacions indegudes i estafes.
 • Procediments concursa’ls amb caràcter punible.
 • Delictes contra la administració.
 • Administració fraudulenta.
 • Delictes comptables i fiscals.
 • Delictes contra els drets dels treballadors.
 • Delictes contra el patrimoni.
 • Delictes relatius al mercat i consumidors.
 • Delictes contra la propietat intel•lectual i industrial,drets d’autor, marca i patents.
 • Delictes contra l'ordenació del territori i mediambientals.
 • Judicis de faltes.
 • Jurisdicció de menors.
 • Violència de gènere.
 • Furts, robatoris, assetjaments de llars.