Dret matrimonial i de família

matrimonial

 • Processos de separacions, divorcis i nul.litats matrimonials, contenciosos i de mutu acord.
 • Dissolució del regim matrimonial.
 • Modificació de mesures definitives en sentencies de divorci o separacions.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Acolliment familiar.
 • Adopcions
 • Administració de bens de fills.
 • Aliments entre parents
 • Capacitats i incapacitacions
 • Cúratela
 • Defensor Judicial
 • Guàrdia i acolliment de menors
 • Afiliacions
 • Mediacions Familiars
 • Nacionalitats
 • Tuteles
 • Violència domèstica familiar
 • Unions de fet

Logo aeafa

Miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) (Nº socio 1656)                                                           

Membre de la Societat Catalana d’Advocats de Família (SCAF) (Nº Soci 183)