Dret de circulació

multa

  • Reclamació civil en accident de circulació, indemnitzacions, danys personals, danys materials, danys morals.
  • Defensa i acusació en delictes de imprudència en la circulació, alcoholèmia, condicions temeràries...
  • Reclamacions contra les administracions públiques en matèria de tránsit.
  • Procediments contenciosos administratius.
  • Carnet per punts.
  • Defensa en sancions i multes administratives, excés de velocitat, infraccions lleus, greus i molt greus, i maniobres.
  • Judicis ràpids.