Dret mercantil i societari

 • Constitució de societats.
 • Reformes d’estatuts.
 • Reestructuració de societats.
 • Acords societaris.
 • Obligacions entre socis.
 • Responsabilitats societàries; accionistes i consellers.
 • Transformacions, escissions i fusions de societats.
 • Impugnacions d’acords socials.
 • Contractació industrial; subministres, manteniment, fabricació...
 • Contractes comercials i mercantils: Contractes de distribució, agencia, franquícia, prestació de serveis professionals e industrials, obra, transport i logística, col•laboració i associació...
 • Termes i condicions generals de contractació.
 • Dret cooperatiu.
 • Procediments concursals.