Dret laboral

laboral

  • Contractació laboral.
  • Tramitació de expedients administratius de caràcter laboral.
  • Seguretat social i sistemes de previsió.
  • Inspeccions de treball.
  • Assistència jurídica davant les conciliacions laborals i jurisdicció laboral; reclamació de salaris i quantitats, acomiadaments...
  • Conflictes col•lectius i regulació d’ocupació.
  • Assessorament laboral a empreses.
  • Redacció de contractes i reglaments del treball.
  • Assessorament i defensa en inspeccions de treball.