Dret fiscal i tributari

  • Impostos.
  • Tributs i taxes locals.
  • Fiscalitat.
  • Procediments i contenciosos tribunals.
  • Defensa i assessoraments de inspeccions fiscals.