Dret administratiu

  • Recursos contra els actes de les administracions públiques.
  • Procediments administratius en general.
  • Recursos administratius.
  • Reclamacions per mal funcionament dels serveis públics.
  • Responsabilitat mèdica de la seguretat social.
  • Assessorament jurídic, defensa lletrada y assistència tècnica de ajuntaments, municipis, corporacions locals, federacions i associacions, mancomunitats de municipis i corporacions de dret públic.