Dret d’urbanisme

 • Planejament urbanístic, planejament territorial.
 • Ús del sòl.
 • Urbanisme i ordenació del territori.
 • Convenis urbanístiques.
 • Gestió urbanística.
 • Dret de aigües.
 • Dret mediambiental.
 • Dret acústic.
 • Intervenció i disciplina urbanística.
 • Règim tributari del urbanisme.
 • Sol•licitud de llicencia i autoritzacions administratives.